Welkom op de site van B.C. de Astroïden
Badminton is een leuke en dynamische sport. Als je het nog nooit gedaan hebt, zul je merken dat het veld toch wel groot is en de shuttle erg snel gaat. Na enige oefening zul je zien dat je de shuttle in hoeken van het veld gaat slaan en dat de tegenstander flink zijn best moet doen deze terug te slaan.
Vaardigheden die nodig zijn voor badminton zijn o.a. coördinatie, snelheid en inzicht. Kracht is wel handig maar geen voorwaarde om goed te kunnen badmintonnen. Een groot voordeel van badminton ten opzichte bijvoorbeeld tennis is dat je, ook als je ongeoefend bent, al snel mee kan doen. Badminton is een sport voor jong en oud, dit ziet u ook terug in ons ledenbestand.
Omdat we als vereniging willen aansluiten bij de verschillende leeftijden en niveaus hebben we drie groepen spelers samengesteld, namelijk: de jeugd, de recreanten en de competitiespelers.
Komt gerust een keer kijken. Je mag altijd vier keer vrijblijvend meedoen voor je besluit al dan niet lid te worden.
 

Contact

bcastroiden@gmail.com

Speel Locatie:

Sporthal de Belt, Koopmansvoetpad 75, 4388 AS Oost-Souburg

Speeltijden recreanten & competitie-spelers:

Dinsdagavond 19:30 - 21:30 (zomertijd) / 20:30 - 22:00 (wintertijd)
Vrijdagochtend 10:00 - 11:30 & Vrijdagavond 19:30 - 21:30

Jeugdtrainingen:

Vrijdagavond 18:15 - 19:30

Bestuur:

Ton Haverkamp, voorzitter en penningmeester (tel. 06 82360550)

Lia van Zee, secretaris (tel. 06 55111477)

Rinus Krijger, competitie (tel. 06 51947910)

Leon Pleunis


Vertrouwenspersoon:

Anneke Klaassen

De vertrouwenspersoon is te bereiken via klavertje@zeelandnet.nl ; tel. 0118 470762


Contributie:

Jeugd

€ 23,50 per kwartaal

€ 27,50 per kwartaal voor jeugdleden die ook competitie spelen

Senioren

€ 30,50 per kwartaal voor de recreatiespelers

€ 37,50 per kwartaal voor competitiespelers; competitiespelers die met veren shuttles spelen betalen een toeslag van € 37,50 per jaar

Bondscontributie:

Voor alle leden bedraagt de bondscontributie € 14,90 per kalenderjaar.

Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast.